WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

GSPHC Recruitment 2024: ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GSPHC) દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

GSPHC Recruitment

GSPHC Recruitment: નમસ્કાર મિત્રો,ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GSPHC) દ્વારા ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GSPHC) 36 એપ્રેન્ટિસ એન્જિનિયર (સિવિલ/ઈલેક્ટ્રિકલ) અને એપ્રેન્ટિસ (નોન-ટેકનિકલ) જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવી રહ્યું છે. GSPHC ભારતી 2024 વિશે તમારે જાણવાની જરૂર હોય તેવી મુખ્ય વિગતો અહીં છે. GSPHC Recruitment 2024 સંસ્થાનું નામ … Read more